Navigatiekoppelingen overslaan
Home
Web SoftwareWeb Software uitvouwen
DienstenDiensten uitvouwen
Referenties
Vacatures
Partners
Contact
Login
Wij
Correspondentie
Brieven
Email
Mailing
Bijlagen bij email
Tekst templates
Word template
Templates in eigen beheer
Register per persoon
Persoonlijk register
Meertalig
Proceskoppeling
Huisstijl in eigen beheer
Verschillende huisstijlen tegelijk
De correspondentie module is geïntegreerd met diverse andere modules en gaat ervan uit dat de gebruiker (als HRM professional of als manager met afdelingsrechten) altijd en overal de gevoerde correspondentie en bevestigde afspraken met een persoon kan raadplegen: de brief en de email.

De correspondentie kan op verschillende manieren worden gegenereerd: handmatig (enkelvoudig), automatisch (bijvoorbeeld bevestigingen) en via diverse mailingfuncties. De mailing is gekoppeld aan diverse filterfuncties (bijvoorbeeld selecteren - matchen medewerkers) waarmee vanuit verschillende invalshoeken direct een mailing kan worden uitgezet. 
"Wat moet er worden verstuurd?" In dit voorbeeld is niet verwerkte correspondentie uit het correspondentieregister verzameld waarna deze met één druk op de knop kan worden afgedrukt of via de email kan worden verzonden.

Een bijzondere functionaliteit betreft de koppeling van de correspondentie aan zogenaamde processen of werkstromen. Het is mogelijk om aan de tekst-template een procesfase te koppelen (bijvoorbeeld Start Intake Loopbaangesprek) zodat een sollicitant of medewerker na het versturen van een email automatisch geselecteerd kan worden op procesfase of status binnen een werkstroom. 

 

Voorbeeld: Een overzicht van tekst templates waaraan een procesfase is gekoppeld. Per template kan het automatisch plaatsen van een persoon in een procesfase worden uitgeschakeld.

Om de huisstijl van de gebruiker te waarborgen kan de layout van een brief door de gebruiker zelf worden opgenomen in een standaard Word .Dot formaat die kan worden opgenomen in de website. Het is tevens mogelijk om voor afzenders verschillende huisstijlen te hanteren. Het systeem 'herkent' automatisch de afzender en zal de bijbehorende huisstijl selecteren voor de email of de brief.