Navigatiekoppelingen overslaan
Home
Web SoftwareWeb Software uitvouwen
DienstenDiensten uitvouwen
Referenties
Vacatures
Partners
Contact
Login
Wij
Beoordelingen
Koppeling met F gesprekken
Koppeling met POP
Bewaking afspraken
Planning manager
Workflow (optie)
Archief t.b.v. metingen
Status activiteiten
Kalender voortgang afspraken
Analyse 0 metingen
Management informatie
Bezwaar registratie(s)
Wijzigingsopties medewerker
Meerdere F gesprekken binnen één cyclus
Beoordelingen maken binnen HrmOffice integraal deel uit van het pakket digitale formulieren dat wordt gebruikt bij functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken en persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP's). Om dit complexe en vaak 'gevoelige' proces optimaal te kunnen ondersteunen beschikt HrmOffice over een tweetal mogelijkheden:

1. Beoordelingen op basis van werkstromen (workflow controlled)
2. Beoordelingen op basis van formulieren (document controlled)

Werkstromen zijn nuttig voor de grotere organisaties waarbij de planning van een grote groep managers moet worden bijgehouden en waarbij de voortgang van soms enkele duizenden afspraken gevolgd moet kunnen worden. Voor alle betrokkenen wordt de beoordelingscyclus 'gestuurd' door een werkstroomprogramma. 

Formulieren zijn nuttig als zij een rol spelen bij het proces tussen manager en medewerker en periodiek vernieuwd moeten worden bij een nieuwe cyclus. Zij kunnen toegepast worden in situaties waarbij de manager voldoende overzicht heeft over de voortgang (kleinere organisaties). Voor alle betrokkenen wordt de beoordelingscyclus 'gestuurd' op basis van gemaakte (resultaat)afspraken.

Voorbeeld: In dit voorbeeld ziet de manager een overzicht en status van de beoordelingcyclus. Door het klikken op een stoplicht (groen is afgerond) wordt automatisch het juiste formulier geopend.

Voor de ondersteuning van de beoordeling cycli zijn speciale functies beschikbaar: voor de medewerker, de manager en de HRM professional. Werkstromen kunnen dusdanig worden ingesteld dat een wijziging van de medewerker automatisch leidt tot een email bericht aan de manager of HRM professional. HrmOffice biedt de medewerker de gelegenheid om commentaar in te voeren, de status van afspraken te melden en bezwaar aan te tekenen. Daarbij heeft de medewerker inzicht in alle gemaakte afspraken.

 

Voorbeeld : Dit voorbeeld is een online weergave van de status van de huidige beoordelingscyclus, vergeleken met die van vorig jaar. Status afronding en reden beëindiging op één overzicht voor de organisatie of per afdeling.