Navigatiekoppelingen overslaan
Home
Web SoftwareWeb Software uitvouwen
DienstenDiensten uitvouwen
Referenties
Vacatures
Partners
Contact
Login
Wij
Achtergrond
Gestart in 2001
Modern(st)
SAAS
Simpel
Partners
Achtergrond
Atras Software richt zich sinds 2001 op het ontwikkelen van moderne software voor de ondersteuning en integratie van alle HRM processen ‘behalve salaris’.

In 2006 is Atras Software gestart met het zogenaamde SAAS (Software As A Service) model om het voor organisaties eenvoudiger en goedkoper te maken om internet technologie en HRM kennis (content) te combineren. Atras Software heeft hiervoor een separate ‘host’ omgeving ingericht, is intensieve samenwerking aangegaan met businesspartners (kennis) en heeft haar eigen focus gelegd op de ontwikkeling en voortdurende innovatie van instrumentarium gebaseerd op de .Net architectuur en Ajax technologie van Microsoft®.

Uitgangspunt van ons SAAS model is dat er verschillende gebruikers zijn (medewerkers, management, HRM professionals en externe gasten) voor wie content op het juiste moment op het juiste scherm verschijnt.
Abonnement i.p.v. licentieovereenkomst
Om dit te kunnen ondersteunen heeft Atras Software indertijd ook afscheid genomen van de traditionele licentie-onderhoud structuur en is zij al in 2006 overgegaan op een abonnement overeenkomst met korte opzegtermijn. Omvang van de organisatie en toepassing van ‘content’ zijn hiermee de kosten factoren geworden en niet het aantal gebruikers of het aantal helpdesk ‘calls’ of stilzwijgende verlengingen van onderhoudskosten voor software die nog nauwelijks gebruikt wordt.
Content op de plek van gebruiker
Daarnaast heeft Atras Software geinvesteerd in de zogenaamde distributie van kennis om de content op de plek van de gebruiker te krijgen. Deze distributie kan bestaan uit het (traditioneel) overnemen van stam- en organisatiegegevens uit een salaris systeem tot het ontsluiten van algemene informatie op branche niveaus zoals o.a. competentie- en procesmodellen, functiebeschrijvingen en ontwikkeltips voor medewerkers. Op dit moment kunnen ruim 40 type synchronisaties buiten het beeld (maar op verzoek) van de gebruiker uitgevoerd worden.
Vorm volgens wens gebruiker
Service is pas service als het gaat om het leveren van ‘content’ op de wijze waarop de gebruiker dit wenst. Een belangrijk onderdeel van de vorm is de (gewende) terminologie van de gebruiker zelf. Hiervoor zijn bibliotheken beschikbaar waarin alle gebruikte teksten, titels, toelichtingen, watermarks en tooltips zijn opgenomen. Een ander onderdeel van de vorm is de presentatie van menu’s en gebruik van kleuren. Voor een groot deel kan de gebruiker deze zelf (laten) instellen – om deze reden wordt het SAAS product vaak niet herkend als een product van Atras Software - maar als maatwerk van de gebruiker.
Flexibiliteit – niet wachten maar leveren
Om dit mogelijk te maken heeft Atras Software tevens afscheid genomen van de ‘traditionele’ versie benadering van software producten. In plaats hiervan is van meet af aan gekozen voor een dynamische structuur van ruim 2.000 software componenten en ruim 600 internetpagina’s die ieder een eigen versie hebben. Op deze wijze kan Atras Software snel inspelen op veranderende en nieuwe vraag. Soms zelf binnen één week zonder de robuustheid van het geheel aan te tasten.

Door deze opzet kan implementeren ook eenvoudiger en sneller plaatsvinden - traditionele implementatie van een nieuw 'automatiseringsysteem' behoort tot de verleden tijd.
 
Anno 2011
Een enthousiast - creatief - ervaren ontwikkelteam, een intensieve samenwerking met ondertussen meer dan 10 business specialisten en bewezen succes in verschillende branches is een feit.

Nieuwe media en nieuwe vormen van computergebruik zijn ondertussen onze nieuwe uitdagingen geworden. Zo worden recent de tablet computers (w.o. IPad) ondersteund en zullen aanstands na telefoonnummer, emailadres(sen) ook de zogenaamde social- en businesscommunities worden gekoppeld. Ook blijft Atras Software op zoek naar businesspartners die snappen dat kennis ook op een andere en modernere wijze kan worden benut - n.l. in de vorm van een internet dienst.