Navigatiekoppelingen overslaan
Home
Web SoftwareWeb Software uitvouwen
DienstenDiensten uitvouwen
Referenties
Vacatures
Partners
Contact
Login
Wij
Recente projecten
Metaalbedrijven
Zorginstellingen
Onderwijs (VO en Roc)
Gemeente(s)
Uitgeverij(en)
Verzekeringsbedrijf
Dienstverlener(s)
 
 
 
 
Gehandicapten zorg
Een landelijk opererende zorginstelling met tientallen locaties stroomlijnt niet alleen haar P&O processen maar wil ook de service aan leidinggevende verbeteren door het online beschikbaar stellen van relevante personeelsinformatie. HrmOffice ondersteunt het landelijk document beheer, opleidingen en werving en selectie. Daarnaast is HrmOffice het voertuig om ook gegevens uit andere systemen (zoals verzuim en verlof) in één dossier te kunnen presenteren aan de leidinggevenden.
Adviesbureau
Een landelijk opererend HRM advies bureau verzorgt sinds lange tijd coaching-, assessment- en adviesdiensten aan een breed scala profit- en nonprofit organisaties. Zij wil haar kennis en ervaring benutten om deze direct aan te bieden middels zogenaamde 360º Feedbacks die via het internet wordt aangeboden aan haar klanten. HrmOffice levert de tools voor deze feedback en de uitgebreide rapportage mogelijkheden (online) aan de klanten van dit adviesbureau.
Maatschappelijke dienstverlening
Het bureau verzorgt voor diverse gemeenten specialistische maatschappelijke dienstverlening waarbij o.a. hulp bij huiselijk geweld. Voor alle medewerkers wilt zij één dossier waarin opgenomen o.a. opleiding-, verlof-, verstrekking-, verzuim- en declaratie gegevens. Door alle medewerkers toegang te verstrekken (ESS) ontstaat er een zeer efficiënte personeelsadministratie met optimale service aan veelal ambulante medewerkers.
Woningcoorporatie
Een gerenommeerde woningcoorporatie uit de Randstad heeft het SAAS concept van Atras Software gekozen. On line Sollicitatie Formulieren zijn opgenomen in de eigen website en intranet, digitale documenten zijn centraal aan personen gekoppeld en rondom documenten worden diverse processen bewaakt. Atras Software verzorgt het functioneel beheer en voor alle leidinggevende is er een signaal functie waarbij via de email direct (beveiligde) toegang kan worden gekregen tot relevante formulieren en documenten.
Jeugdzorg
Een recent gefuseerde instelling voor Jeugdzorg implementeert diverse HrmModules om de manager en Hrm Professional één integraal dashboard te bieden over alle zaken rondom een medewerker. HrmOffice moet afspraken bijhouden, competentie analyses uitvoeren en de Hrm Professional onder andere ondersteunen bij het registreren en rapporteren over ziekteverzuim. In tweede instantie moet HrmOffice ondersteunen bij de verlof- en urenadministratie van en voor medewerkers.
Voortgezet onderwijs (VO)
Als samenwerking tussen verschillende VO organisaties integreert de organisatie de beoordelingscycli met competentie management tot een bekwaamheidsdossier (wet BIO). Deze cycli worden ondersteund met een digitaal document management systeem en een serie vragenlijsten (assessments) waarbij medewerkers zelf een eigen dossier kunnen beheren met zowel privé- en openbare bibliotheken en elkaar kunnen uitnodigen voor een 360º Feedback. Ook leerlingen worden in deze cycli betrokken.
Metaalbedrijven
Een serie metaalbedrijven maken gebruik van de Service Center / Saas faciliteiten van HrmOffice. Een aantal 'praktische' zaken als het bewaken van opleidingen en certificaten, vastleggen van specifieke kennis in relatie tot processen en producten en een integraal digitaal dossier van de medewerker achter één knop worden ondersteund.
Uitgeverij
Een uitgeverij uit het topsegment is landelijk verspreid en heeft de strategische HRM doelstelling 'het bevorderen van de interne mobiliteit'. HrmOffice ondersteunt het vacature- en sollicitatieproces binnen de hele organisatie. Medewerkers kunnen CV's maken en publiceren, interne solliciteren via het internet en managers kunnen het proces exact volgen en plannen. Het geheel wordt ondersteunt door een grafische 'mobiliteitsmeter'  waarin het management de ontwikkelingen in één oogopslag kunnen volgen.
DWI
Een DWI van een grote gemeente (top 5) heeft de strategische HRM doelstelling 'medewerkers en managament optimaal ondersteunen bij de gehele beoordelingscyclus'. HrmOffice ondersteunt de beoordelingscyclus binnen de hele organisatie. HrmProfessionals kunnen werkstromen inrichten en volgen, managers kunnen een planning volgen en medewerkers kunnen reageren en zogenaamde zelfevaluaties uitvoeren. Ook kunnen de medewerkers competentiegerichte vragenlijsten samenstellen en collega's uitnodigen voor een evaluatie. 
Dienstverlening internationaal
Een middelgroot ingenieursbureau opereert wereldwijd en heeft de strategische HRM doelstelling 'het optimaal ontwikkelen en inzetten van kennis op de juiste plaats'. HrmOffice ondersteunt het Competentie Management binnen de gehele organisatie. Medewerkers kunnen zogenaamde selfassessments uitvoeren, het management kan de kennisontwikkeling en planning volgen en via een matchingsysteem kunnen (specifieke) kennis en vaardigheden direct worden gevonden. De klantvraag bepaalt het profiel voor het gehele matchingproces.
Verzekeringen
Een landelijk opererend verzekeringsbedrijf heeft als strategische HRM doelstelling 'medewerkers en management optimaal ondersteunen bij beoordelen en coachen'. HrmOffice ondersteunt deze processen waarbij naast competentie- ook performance indicatoren zijn opgenomen om de voortgang van gewenste resultaten te kunnen volgen: door de medewerker zelf en het management.
Mobiliteitcentrum
Het mobiliteitscentrum van een grote gemeente (top 5) heeft de strategische HRM doelstelling 'medewerkers en management optimaal coachen en plaatsen binnen de organisatie'. HrmOffice ondersteunt dit proces door informatie van ruim 14.000 medewerkers 'onder de knop' te hebben, HRM professionals te informeren over status en voortgang van coaching processen en matching van medewerkers met de opengestelde vacatures.